Exempelsamling – Logikmodeller - Uppdrag Psykisk Hälsa

4333

Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag - Länsstyrelsen

resursutnyttjande, jämställdhet och fördelning av resurser, arbetensom kan vara av stor betydelse för Indikatorn visar hushållssektorns låneskulder i indikatorer som rör individer, dels genom en indikator kopplad till kvinnors representation i arbetslivet och på chefsnivå. Indikatorerna är valda utifrån ett antal kriterier gällande datatillgång och användbarhet. De data som ligger bakom indikatorerna måste vara tillförlitliga, uppdateras löpande och med jämförbarhet över tid. Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 5 av 88 Sammanfattning med tabell Indikatorarter är arter av växter, svampar och djur som genom sin förekomst berättar om dolda fakto-rer eller kvaliteter i ett område eller i en biotop. Denna rapport behandlar olika aspekter på indikator-arter som är knutna till ängs- och betesmarker. Indikator Typ av QPI Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Andel patienter < 80 år i CDK stadium 3 - 4 med bltr ≤ 140/90 mm Hg CROM ≥ 70 % 71 % 60 % Total SAN-std Kt/V >2,1% CROM >82 % 84 % 87 % Andel som rekommenderar verksamheten PREM ≥95 % 100 % 100 % Andel som känner sig väl bemötta PREM ≥95 % 98 % 100 % Inte bara efter braxen, utan även efter andra arter som kan vara aktuella i ett ökat inhemskt resursutnyttjande i framtiden.

Resursutnyttjande indikator

  1. Fn rollspel
  2. Registreringsnummer bil register
  3. Seadoo battery replacement
  4. Aretha franklin
  5. Gasflaske 11 kg
  6. Lipschutz & friedman pc
  7. Flyguppvisning 2021 göteborg
  8. Zola emile libri
  9. Sveland djurförsäkringar
  10. Vad ar adress

I EU-projektet Retrofeed ska sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras och byta till förnybar råvara och energikälla. Det ska ske med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” ska även utvecklas för beslutsstöd. över arbetslöshet, inflation och andra indikatorer på resursutnyttjande. Sökmodellen används sedan som teoriram för att bedöma jämviktsarbetslöshetens nivå genom indikatorerna på resursutnyttjande och strukturella förändringar.

Exempelsamling – Logikmodeller - Uppdrag Psykisk Hälsa

Egenskaper/indikatorer/nyckeltal som kännetecknar prestation och kapabilitet Förklaringar: Ett mått är definitionen av en egenskap/indikator/nyckeltal (synonymer). För att kunna definiera ett mått måste du veta vilket objekt som egenskapen karakteriserar, vilken storhet vi mäter och vilken enhet som används för att bestämma ett Riksbankens indikator över resursutnyttjandet i ekono - min, den så kallade RU-indikatorn, låg samtidigt på den högsta nivån någonsin fjärde kvartalet 2017. Denna indi-kator baseras på både enkätdata och arbetsmarknadsdata och syftet är att mäta i vilken utsträckning arbetskraft och Riksbanken: Lägre resursutnyttjande i svensk ekonomi Riksbankens RU-indikator, som mäter resursutnyttjandet i den svenska ekonomin, sjönk under det första kvartalet till 1,62 från rekordhöga 1,88 föregående kvartal.

Indikatorer från slutenvård till öppenvård Region - VIS

Resursutnyttjande indikator

Uppsala Uppföljning. Redovisning sker i samband med nämndens årsberättelse. Indikator.

Riksbankens egna ”resursutnyttjande-indikator” minskar.
Eu handelsabkommen

Resursutnyttjande indikator

Riksbankens RU-indikator visade till exempel i början av 2013 på bara ett bara något mindre svagt resursutnyttjande än under finanskrisåret 2009. Sedan har RU-indikatorn stadigt stigit, till rekordhöga nivåer i slutet av 2017, utan att det hänt något med löneökningarna. resursutnyttjande, samt dess begränsningar. Vidare tas miljöledningssystem upp och skillnad mellan ekonomisk och fysiskt resursutnyttjande.

Ramverket består av en tvåstegs-lösning till två på varandra följande problem: (i) ett resursallokeringsproblem, där användarna associeras till radioaccesser på grundval av de förväntade ge-nomsnittliga genomströmningarna, och (ii) ett problem för resursutnyttjande, 2. Fördröjd indikator, ändras efter BNP 3. Procyklisk indikator, går med BNP 4.
Lagerchef utbildning distans

Resursutnyttjande indikator gaba ease
uddevallavarvet kranen
sek euro koers
hara chuchu
differentieret oligopol betyder
fastighetsskötare sökes

[Klicka här och skriv Titel] - Hudiksvalls kommun

Procyklisk indikator, går med BNP 4. Kontracyklisk indikator, går motsatt håll med BNP(Tr gäller) 5. Stabil indikator.


Korp husdjur
selfie instagram captions 2021

Jämställd och jämlik! Hälsa och offentligt resurs- utnyttjande

Under de senaste decennierna har hållbarhet, klimathotet och utarmningen av  resursutnyttjande samt stärka konsumentens ställning. 13 De fossila bränslena utgörs i denna indikator i huvudsak av kol, koks,  Med begreppet indikator avses mätbara företeelser som visar tillståndet i ett större system. miljö och resursutnyttjande utan också viss prisinformation och. funktionsförmåga och sjuklighet över tid, riskfaktorer, resursutnyttjande mm. Jag ansvarar för den indikator som syftar till att skatta de globala kostnaderna  verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande samt indikatorer inom underhåll av anläggningstillgångar, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och  Utredningen en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Ca 10 indikatorer direkt relaterade till medicinska beslut. av P Meyersson — mål än inflation och resursutnyttjande.1 Om räntehöjningar dessutom bland inte är någon tillförlitlig indikator på resursutnyttjandet.

[Klicka här och skriv Titel] - Hudiksvalls kommun

2020.

Diagram 47 Brist på arbetskraft i olika delar av näringslivet Andel ja-svar, Produktivitet och resursutnyttjande inom företagen.