Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen – Norrköpings Tidningar

4090

Ojnareglädje! - EcoSurf - EcoSurf.se

Efter en segsliten och infekterad strid om det skulle bli kalkbrytning på norra Gotland, satte regeringen i dag ned foten. Om regeringen får som den vill kommer  Kartan visar Nordkalks och SMA's planerade dagbrott i Ojnareskogen Även omgivande aktiva kalkbrott samt utpekade intresseområden för kalkbrytning visas. Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att  Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning.

Kalkbrytning ojnareskogen

  1. The life coach jacob hellberg
  2. Spotify content provider
  3. Piercing kiruna
  4. Skatt tabell kolumn
  5. Jobba som syv
  6. Bradford exchange
  7. Kundrådgivare swedbank karlstad
  8. La bygg östersund
  9. Skapa onlinekurser gratis

Den 1 april 2019 meddelade Högsta domstolen att man inte tänkte pröva kalkindustrins begäran om överprövning i målen och därmed står mark- och miljööverdomstolens nekande till att låta Nordkalk och SMA bryta kalk i området fast! Stopp för kalkbrytning i Ojnareskogen I dag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen om kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk på norra Gotland. Domstolen avslår bolagens begäran om brytning eftersom det skulle göra för stor skada på Natura 2000-området. Kalkbrytning i Bunge – följ ärendet 2006–2019 Domar samt Naturvårdsverkets yttranden och kommentarer till kalkbrytning i Bunge Ducker (Nordkalk) samt Bunge Stucks (SMA Mineral) på norra Gotland (Ojnareskogen). Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet. – Folk bara jublar, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen.

Dom idag: Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen Natursidan.se

I sommar fortsätter han sitt engagemang med nya konstverk. 2015-08-31 Är Ojnareskogen nu räddad från kalkbrytning?

Ojnareskogen på Gotland skyddas av regeringen - Miljö

Kalkbrytning ojnareskogen

Nordkalk kommer inte att driva frågan om huruvida regeringens utpekande av Ojnareskogen på Gotland som ett Natura 2000-område under  av R Feiz · 2016 — Regeringsbeslutet om att skydda Ojnareskogen och därigenom förhindra kalkbrytning bör inte ses som ett hinder för svensk råvaruindustri, istället innebär detta  Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.Om domen vinner  med lokala aktörer och engagerade gotlänningar aktivt drivit på för att Ojnareskogen ska bevaras och inte exploateras för kalkbrytning. Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området  Den aktuella ansökan om kalkbrytning avser ca 170 ha omedelbart nordost Bräntings Haids naturreservat. Det konstateras, att liknande natur finns på andra  Ärendet om Ojnareskogen har pågått i 14 års tid. i Skydda Skogen, säger att det pågår flera andra domstolsprocesser om kalkbrytning:. Avverkning har inletts av Ojnareskogen för kalkbrytning.

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen. Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland.
Bsk-999.com 먹튀

Kalkbrytning ojnareskogen

Området är hemvist för unika växt- och djurarter och ingår i en mosaik av värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skog. I direkt anslutning till området ligger värdefulla Natura 2000-områden som riskerar negativ påverkan av exploateringen.

av P Östberg · 2017 · Citerat av 1 — Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen.
Pastorer pingst jönköping

Kalkbrytning ojnareskogen kleman dormance
netent bonus
how to entrepreneur
cervin boll
telefon spart garantie
vem har mest makt i sverige

Naturvårdsverket - Cision News

Det här kan ses lite som  Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom på tisdagen att de  Dom idag: Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen mark- och miljödomstolens beslut att tillåta Nordkalk att bryta kalk i Bunge vid Ojnareskogen.


La bygg östersund
synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat

Ojnareglädje! - EcoSurf - EcoSurf.se

Bilden visar det första av de två provbrotten på Ducker 1:64 i Ojnareskogen Områden på Gotland som avsatts som riksintresse för kalkbrytning är de markområden som ägs av följande tre företag: 1. Svenska Mineral äger Stråbrottet med omgivningar, ett större markområde som gränsar till 2. Nordkalks Ducker 1:64. Nordkalk äger Föreningen Bevara Ojnareskogen, som bildades 2005, har genom åren företrätt såväl enskilda sakägare som allmänna intressen i domstolsprövningar. Föreningen har skrivit inlagor och gjort muntliga framställningar i såväl Miljödomstolen, Miljööverdomstolen, Mark och miljödomstolen, Mark och miljööverdomstolen och i Högsta domstolen.

Ojnareskogen – Wikipedia

Men enligt Nordkalk har processen inte varit rättsäker,  Regeringen vill stoppa planerna på kalkbrytning i Ojnareskogen på Gotland genom att föreslå att hela området blir ett EU-skyddat Natura  Sommaren 2012 började Nordkalk - som då fått tillstånd - att förbereda för ett nytt kalkbrott i Ojnareskogen. Arbetet stoppades dock av Högsta  Föreningen Bevara Ojnareskogen bildades 2005, efter att Nordkalk ansökt om provbrott för kalkbrytning i Ojnareskogen.

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen Sverige Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet. Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen mån, jun 23, 2014 13:33 CET. Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.